ensv
ensv

Coronavirus (COVID-19)

Vi följer utvecklingen och spridningen av COVID-19. Vi följer officiella nyheter och de råd och riktlinjer som Myndigheter och WHO ger. Vår högsta prioritering är allas vår säkerhet och att förebygga spridning

Striktare förhållningsregler gäller hos oss och samtliga leverantörer i vårt nätverk. God handhygien, hålla behörigt avstånd, tjänsteresor minimeras, hålla sig uppdaterad och följa de förhållningsregler som ges från Myndigheter och WHO.

I ett antal länder och/eller regioner har man infört olika typer av restriktioner, en del sätter sig i karantän, inför extra kontroller vid sin yttre gräns och stänger sina gränser helt eller delvis. Företag är instruerade att begränsa sin personal på kontor, fabriker, terminaler till ett minimum för att minimera risken för spridning. Inget land har genomfört restriktioner eller åtgärder mot transporter eller godsflöden. I Sverige kan reducerad kapacitet leda till fördröjningar. Allt sammantaget, kommer de införda restriktionerna och åtgärderna högst troligen att få en påverkan som innebär fördröjningar och förlängda ledtider.

Trafik och transport tjänster bedrivs i princip utan större påverkan. Dock, som innan, kan små fördröjningar och något förlängda ledtider förekomma.

MKKS Miljö och Restriktioner

Italien transporter COVID-19

BREXIT

EDI solutions Swedlink

Roadtax Europe 2019

Information tysk vägskatt (maut) per 2019-01-01

Vägskatter i Europa

Information tysk vägskatt (maut)

Personal Data Processing Policy

GDPR policy dataskyddsförordningen Swedlink

Swedlink Logistics AB Allmänna transportbestämmelser

Reklamationsrutin med blankett II

NSAB 2015 (swe)

NSAB 2015

Traffic during spring and summer 2020

AAA
ISO-Cert
ISO-Cert