ensv
ensv

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Med kunden i centrum skall vi:

Erbjuda personlig service och kundanpassade lösningar, vara tillförlitliga med hög leveransprecision

Maximerar fyllnadsgraden, samordning samt minimerar tom-dragning samt använda åkerier med euro6 samt att samarbeta med miljömedvetna leverantörer

Vi minimerar vårt eget miljöavtryck genom att bland annat; avfalls-sortera, samordna besök, telefon-/skypemöten, minimera utskrifter och återanvända papper

Vi åtar oss att följa lagar och andra krav, att förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa och ständigt utveckla vårt ledningssystem

Alla våra chaufförer är utbildade inom Eco-friendly driving och har tillstånd att köra farligt gods. Vi gör miljömedvetna val och optimerar både fyllnaden, leveranser och körsträcka.

Vi är certifierade enligt den nyaste standarderna  ISO 9001:2015  ISO 14001:2015

ISO 9001 2015   ISO 14001 2015

ISO 9001 2008   ISO 14001 2004

AAA
ISO-Cert
ISO-Cert