ensv
ensv

På Swedlink fokuserar vi på kvalitet och miljö, med syftet att motverka förorening och olycksfall. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet och vårt ledningssystem till att vara hållbart. Som bevis på det, är vi ISO-certifierade inom kvalitet och miljö.

Per 2017-12-01, är vi certifierade enligt den nyaste standarderna  ISO 9001:2015  ISO 14001:2015

Alla våra chaufförer är utbildade inom Eco-friendly driving och har tillstånd att köra farligt gods. Vi gör miljömedvetna val och optimerar både packning och körsträcka. Dels genom att maximera fyllnadsgraden i våra lastbilar och dels genom att samarbeta med miljömedvetna leverantörer. I de fall det är möjligt körs våra lastbilar upp på tåg, för en kortare körsträcka och mindre utsläpp.

ISO 9001 2015   ISO 14001 2015

ISO 9001 2008   ISO 14001 2004

AAA
ISO-Cert
ISO-Cert